000318

"Livsviktiga beslut förhalas"

Katastrofberedskap. Trots flera års betänketid dröjer besked om gemensamt system för radiokommunikation.


Tove
Nandorf
Regeringskansliet uppträder samhällsfarligt.
Regeringen sitter med armarna i kors i stället för att förbättra katastrofberedskapen hos polis, brandkårer, räddningstjänst och sjukvård.
Livsviktiga beslut förhalas, kanske delvis av hänsyn till Ericssons affärsintressen. Samtidigt minskar polisens möjligheter att uppfylla Schengenavtalets krav.

Det hävdar företrädare för en rad tunga instanser som DN talat med, bland andra Rikspolisstyrelsen, Kommunförbundet och Region Skåne. Bakom de flera år gamla krav som regeringen ännu inte tagit itu med står även myndigheter som Räddningsverket, Socialstyrelsen och Överstyrelsen för civil beredskap.

Till och med den danska regeringen har nyligen kommit med påstötningar för att få näringsdepartementet att snabba på.
- Regeringens beslutsvånda kan kosta liv, säger Ulf Petterson på Foa, tillsammans med Helena Lindskog sekreterare i utredningen "Ett tryggare Sverige", som i december 1998 överlämnades till näringsdepartementet.

Trots flera års betänketid
och flera entydiga utredningar har regeringskansliet inte tagit itu med frågan om ett nytt gemensamt system för radiokommunikation, som bland annat polis och räddningstjänst behöver för att mer effektivt ingripa vid olyckor och katastrofer.

Dagens komradiosystem är gamla och ineffektiva. Under hela 1990-talet har det stått klart att systemen mycket snart behöver bytas ut.
Frågan har utretts flera gånger. Först av de inblandade myndigheterna själva, sedan av Rikspolisstyrelsen och senast i en statlig utredning, som landade på näringsdepartementets bord i december 1998.

Alla berörda parter har hela tiden varit rörande ense: det som behövs är ett Sverigetäckande, gemensamt system. Myndigheter och kommuner har från start velat satsa på Tetra, som är den europeiska standarden för mobil radiokommunikation, på samma sätt som GSM är för mobiltelefoni. Finland har redan satsat på Tetra, liksom Storbritannien, Belgien och Holland. Danmark och Norge är på väg.

Den statliga utredningen underströk också att beslut redan då brådskade. Redan för ett år sedan borde regeringen ha undersökt om någon privat operatör kunde ta på sig investeringarna.

Tar inte regeringen snart ett beslut är risken nu stor att slutresultatet inte blir ett samordnat system, utan ett onödigt dyrt och ineffektivt lapptäcke. För det varnar bland andra Kommunförbundet nyligen i ett ovanligt skarpt och uppfordrande brev till näringsdepartementet.

Till exempel behöver Rikspolisstyrelsen annars redan före årets slut beställa ett eget system. Flera kommuner, bland annat Göteborg, Malmö och Stockholm, ligger också långt fram i planeringen och måste snart välja väg.

Häromveckan medgav biträdande näringsminister Mona Sahlin, hårt pressad av moderaten Per Westerberg vid en interpellationsdebatt i riksdagen, att en lösning är mycket angelägen och att det inte är någon tvekan om att Sverige behöver ett system där olika myndigheter kan tala med varandra.

Frågan bereds inom regeringskansliet, intygade Sahlin.
Men i regeringskansliet träter departementen fortfarande om vem som ska ha ansvaret.

Utredningen 1998 hamnade mellan stolarna i det nya näringsdepartementet. En sammanställning av remissvaren gjordes först efter nära ett år. Sedan prioriterades bland annat den kommande IT-propositionen.

Sedan några veckor pågår en diskussion med justitie-, försvars- och finansdepartementen.
- Alla drar sig för att bli sittande med Svarte Petter, säger Carl Mattsson, sektionschef på Kommunförbundet.
- På justitiedepartementet är man rädd för att som huvudman för polisen tvingas lägga upp pengarna. Näringsdepartementet tycker inte att det här är lika intressant som bredband.

Samtidigt, konstaterar Carl Mattsson, driver Ericsson i bakgrunden en intensiv lobbykampanj för en alternativ lösning baserad på nästa generations mobiltelefoner, signerade Ericsson. Ericsson levererar inte Tetra men väl mobiltelefoner.

Mobiltelefoni blir förvisso en billigare lösning, konstaterar professor Jens Zander på Kungliga Tekniska högskolan. Billigare - men också betydligt sårbarare och osäkrare.
- Talar vi om stora olyckor kan vi inte lita på att mobiltelefoni skulle fungera. Nätet blir lätt överbelastat, det har inte full täckning, och slås dessutom i motsats till Tetra ut helt och hållet av ett elavbrott.

Regeringens beslut måste bero på vilken riskbedömning man gör, hur stor risk man vill ta, säger Jens Zander.
- Det är som med en försäkring. Det är alltid ett väldigt gnäll när försäkringspremien kommer. Men det blir också mycket gnäll när försäkringen inte täcker det man vill att den skulle täcka.

Anders Åhlund, departementsråd på näringsdepartementet, har viss förståelse för kritiken:
- Jag kan förstå att vissa hade hoppats att det här ärendet skulle avgöras tidigare.

Han medger att
en lösning är viktig om Sverige ska få en bättre katastrofberedskap.
- Nu hoppas jag bara att vi kan börja jobba med detta när vi avslutat IT-propositionen och så fort som möjligt få ett beslut om hur frågan ska drivas vidare och av vem.tetra
 


© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.
HemKultur/NöjenSportEkonomiUtrikesInrikesUpp